Archiv fotografií

Půdní typy Porosty Rostliny Černobílé foto

 

Popis produktu

Kompletní archiv obsahuje asi 10.000 obrázků z lesního prostředí. Obrázky jsou v elektronické podobě a jsou rozděleny podle charakteru obrázku do čtyř sad. Seznamy obrázků s popisem jsou ve formě katalogu. V této podobě je archiv nabízen pro lesnické organizace, vzdělávací instituce a osobám se zájmem o přírodu a má sloužit jako banka hodnotných textových a obrazových informací.

Cena produktu je závislá sady a kategorii uživatele a na počtu licencí. Pro pro jednu osobu je dodávám na 1 DVD za cenu 750,- Kč, pro organizace a firmy je dodávána pouze jako multilicence za zvýhodněné ceny. Každý exemplář produktu je registrovaný a podložený Smlouvou o poskytnutí licence z níž vyplývají závazky i povinnosti obou stran (na produkt se vztahuje autorský zákon) i stanovená konečná cena.

Součástí produktu je nástroj, který je určen k prohlížení digitálně zpracovaných fotografií a elektronického katalogu. Tento program má celou řadu nástrojů na vyhledávání, třídění a filtrování. Program se nemusí instalovat je součástí samo spustitelného DVD nosiče. Registrovaným vlastníkům libovolné předchozí verze nabízíme upgrade na novou verzi za cenu (250,- Kč).

Soubory katalogů lze exportovat do obyčejného textového souboru nebo souboru databáze typu CSV a proto se mohou prohlížet a tisknout v libovolném textovém editoru respektive tabulkovém procesoru (např. Excel). České i vědecké názvy rostlin a čeledi jsou uváděny podle klíče Dostál 1953.

 

Ukázka úvodního formuláře

Úvodní formulář programu

 

Ukázka hlavního formuláře

Hlavní formulář s vybranou sadou Porosty

(ve formuláři je načtený katalog pro sadu Porosty, je vybrán aktuální záznam číslo 1371, v horním pravém prostoru je detailní textový popis, v levé části je zobrazen náhled vybraného obrázku, ve spodní části je datová tabulka, podrobnější popis produktu je v nápovědě)

Eduard Průša

Fotografickou dokumentací lesů jsem se začal zabývat již v začátcích své lesnické praxe v r. 1941. Nejprve jsem dělal jen příležitostné záběry na černobílý materiál, od roku 1956 též na barevné diapozitivy. Tato činnost se stala mým koníčkem. Chtěl jsem zachytit celou škálu našich lesů od lužních lesů po kosodřevinu. Zvláštní pozornost jsem věnoval zbytkům přirozených lesů, hospodářským způsobům, lesům s dobrými výsledky hospodaření a stanovištním podmínkám (půdním typům a rostlinným indikátorům). Kvalitní fotodokumentace byla nezbytná pro moji vědeckou práci v oblasti pěstování lesů na typologických základech, jíž jsem průkopníkem.

Autorská práva

Obsah tohoto webu, dále Archiv fotografií (obrázky i texty) i vydané publikace pana Eduarda Průši Pěstování lesů na typologických základech, jsou před zneužitím chráněny autorským zákonem. V případě zájmu o využití některé části autorova díla, informujte se u p. Evžena Šrámka.